Skip to content

Waarom Clensch?

Een correct afgewikkelde claim is óók een commercieel succes

Hulp bij Schadeclaims

Na een schade worden bedrijven geconfronteerd met zaken waar zij zelden of nooit mee te maken hebben. Er worden aansprakelijkstellingen ontvangen of moeten verstuurd worden, claims moeten worden geformuleerd en onderbouwd dan wel weerlegd, schade-experts stellen ogenschijnlijk zinloze vragen en blijken niet zo onafhankelijk als u altijd dacht.  Het afwikkelen van een claim blijkt veel tijd en energie te kosten en dan doen zich ook nog onaangename verrassingen voor, zoals het ontbreken van polisdekking, terwijl “alles toch verzekerd was”, het eigen risico is toch wel fors of de, volgens het bestek door een ander af te sluiten CAR-polis, geeft niet thuis.

In 2016 besloot Adrie Vos om Clensch op te richten en zijn kennis en ervaring ook beschikbaar te maken voor bedrijven die behoefte hebben aan het voorbereiden op en begeleiding bij het afwikkelen van, CLaims en SCHaden.

Specialismen

 • Werktuigbouw elektrotechniek koeltechniek
 • Toedrachtonderzoek
 • Oorzaakonderzoek
 • Schadebegroting
 • Analyse causaal verband
 • Pre risk
 • Polisadvies
 • Advies bij claimafwikkeling

Voor Wie?

 • Bedrijven
 • Overheden
 • Advocaten
 • Verzekeraars
 • Verzekeringsintermediairs
 • (Contra-)experts
Back To Top