Skip to content

Hoe goed u als bedrijf op een schadeclaim voorbereid bent, bepaalt in belangrijke mate hoe vlot en naar tevredenheid van u en anderzijds betrokkenen, een claim kan worden afgewikkeld. Uw verkooporganisatie houdt dan rekening met de risico’s die bij het uitvoeren van een contract worden gelopen en weet of deze verzekerd zijn, uw mensen weten hoe te handelen als er een schade voorvalt.

Op basis van uw specifieke situatie adviseert Clensch u over mogelijke maatregelen en/of procedures om in geval van een schade goed beslagen ten ijs te kunnen komen. Zo kan Clensch voor u een bestek of contract analyseren en adviseren hoe u uw blootstelling aan financieel nadeel, in geval tijdens het uitvoeren van het contract een schade voorvalt, kan worden verminderd. Clensch analyseert daarbij zowel het scenario dat u een schade veroorzaakt, als ook aan u wordt berokkend.

Clensch organiseert voor u Toolbox Meetings waarbij uw projectleiders, uitvoerders en andere medewerkers worden geïnformeerd over de do’s en don’ts als er een schade voorvalt. Daarbij krijgen zij, aan de hand van op uw bedrijf toegespitste praktijkvoorbeelden, uitgelegd welke verzekeringen er van zoal zijn, wat deze dekken en wat de rol van de diverse specialisten, zoals bijvoorbeeld experts, tussenpersonen, verzekeraars en advocaten, bij de afwikkeling van een schade is.

Clensch adviseert u ook bij het opstellen en motiveren van een claim mocht u uw schade op een ander willen verhalen. Eventueel presenteert en verdedigt Clensch uw claim. Clensch heeft integriteit bovenaan in het vaandel zodat claims die in haar ogen niet te rechtvaardigen zijn niet door Clensch zullen worden vertegenwoordigd.

Back To Top