Skip to content

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Een fout kan resulteren in een schadeclaim. In de regel beschikken bedrijven over een Aansprakelijkheidsverzekering, AVB. Indien u schade toebrengt aan een ander kunt u een beroep doen op een dergelijke polis. Bij claims waarbij de verzekeraar oordeelt dat zij een significante schade-uitkering zouden kunnen moeten doen, zullen zij een expert benoemen die de verzekeraar adviseert over die aspecten van de claim die, voor het al dan niet afwikkelen onder de door u afgesloten polis voor de verzekeraar, van belang zijn.

Clensch adviseert u over alle andere aspecten die voor u van belang zijn en begeleidt u bij het afwikkelen van de claim.

Een schade hoeft niet noodzakelijkerwijs verhaalbaar te zijn om gedekt te zijn onder een verzekering. Mogelijk is er een zogenoemde CAR-polis (Construction All Risk) of T/M-polis (Transport/Montage) die de schade zou kunnen dekken. De term All Risk blijkt in de praktijk niet geheel de lading te dekken maar, in die zaken waarbij een CAR-verzekeraar oordeelt dat er mogelijk een significante uitkering onder de polis aan de orde kan komen, zal deze een expert benoemen die haar moet adviseren over alle aspecten van de schade die, voor het al dan niet het afwikkelen van de schade onder de polis, voor haar van belang zijn.

Clensch adviseert en begeleidt u bij het afwikkelen van een claim onder een CAR of T/M polis of met eventuele betrokken bij de schade, mocht deze niet of niet volledig door verzekeraars vergoed worden

Back To Top